O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Zajmuję się leczeniem osób dorosłych.
W 2011 roku ukończyłam Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł lekarza, a po odbyciu rocznego stażu – pełne prawo wykonywania zawodu.  Od tego czasu nieprzerwanie zdobywam doświadczenie zawodowe, dokształcam się, uczestniczę w konferencjach naukowych.
Staż specjalizacyjny odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, częściowo także w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Mam doświadczenie w pracy na oddziale ogólnopsychiatrycznym, oddziale nerwic, leczenia zespołów abstynencyjnych, terapii uzależnień oraz dziecięco-młodzieżowym.

W indywidualnym kontakcie z pacjentem, ważne jest dla mnie partnerstwo i zaufanie.
Posiadam wiedzę o najnowszych doniesieniach w psychiatrii i nowoczesnych sposobach leczenia.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept refundowanych oraz zwolnień lekarskich (tylko w uzasadnionych medycznie przypadkach).

Zajmuję się farmakoterapią takich schorzeń jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, zespoły otępienne, zaburzenia adaptacyjne związane z trudną sytuacją życiową, zaburzenia psychosomatyczne.